83/Ckt/08/JM

Termin składania ofert: 30.06.2008 godz. 10:30

CPV: 33450000-9, 33451000-6, 33451500-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa sprzętu fotograficznego – aparaty fotograficzne, kamery filmowe

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.06.2008 nr 119871/2008
 

Powrót na górę strony