95/Ckt/08/RJ

Termin składania ofert: 17.06.2008 godz. 10:30

CPV: 18100000-0, 19330000-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa odzieży ochronnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.06.2008  pod poz. 123834-2008
 

Powrót na górę strony