102/BŁiI/08/MSz

Termin składania ofert: 20.06.2008 godz. 09:30

CPV: 30120000-6, 30233231-9, 30233230-2

Wartość zamówienia: poniżej 137.000 euro

Zakup urządzeń peryferyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.12.06.2008 pod poz. 127564 - 2008
Powrót na górę strony