103/Ckt/08/BB

Termin składania ofert: 30.06.2008 godz. 10:30

CPV: 30191400-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa niszczarek do papieru

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.06.2008 pod poz. 135130-2008
 

Powrót na górę strony