116/Cut/08/AP

Termin składania ofert: 08.07.2008 godz. 11:30

CPV: 50211310 - 3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Przegląd części gorących silnika R-R 250C-20B o nr fabrycznym CAE-836434 po 1750 godz. pracy, zabudowanego na śmigłowcu o nr rej. SN-51XP – KWP Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.06.2008 pod poz.141864 - 2008
 
Powrót na górę strony