111/Cir/08/RJ

Termin składania ofert: 22.07.2008 godz. 10:30

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45331000-6, 45312200-9, 32520000-4, 32320000-2

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku B położonego na terenie obiektu KGP przy ul. Taborowej 33b w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.06.2008 pod poz. 144397 - 2008
 

Powrót na górę strony