104/Cut/08/UM

Termin składania ofert: 27.08.2008 godz. 10:30

CPV: 36700000-8

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA, dla Laboratoriów Kryminalistycznych KWP, szkół Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w ramach zamówienia scentralizowanego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 03.07.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 130 - 173121

Powrót na górę strony