206/Ckt/08/JG

Termin składania ofert: 14.10.2008 godz. 10:30

CPV: 39132100 -7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa atestowanych szaf aktowych kl. A i C dla KCIK KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.10.2008 pod poz. 251279 - 2008
 

Powrót na górę strony