212/Cut/08/EM

Termin składania ofert: 20.10.2008 godz. 09:30

CPV: 36912000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu „500”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.10.2008 pod poz. 255891 - 2008
 

Powrót na górę strony