218/Cut/08/EM

Termin składania ofert: 17.10.2008 godz 10:30

CPV: 18444110-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa policyjnych hełmów odłamko- i kuloodpornych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 09.10.2008 pod poz.259269 -2008
 

 

Powrót na górę strony