129/Cut/08/UM

Termin składania ofert: 22.10.2008 godz. 10:30

CPV: 50340000 -0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Naprawa 2 systemów obserwacji lotniczej FLIR ULTRA 4000 ze Smigłowców PZL KANIA o nr. rej. SN - 51XP i SN - 52XP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.10.2008 pod poz. 261479 - 2008
 

Powrót na górę strony