198/Cut/08/JC

Termin składania ofert: 18.11.2008 godz. 10:30

CPV: 38432200 -4

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Zakup 1 zestawu chromatografu HPLC z tandemowym detektorem mas (LC/MS/MS)


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 07.10.2008 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 198 - 262105

Powrót na górę strony