230/Cir/08/UM

Termin składania ofert: 31.10.2008 godz. 09:30

CPV: 71320000 -7, 71323100 -9, 71325000 -2, 71327000 -6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej certyfikowanej sieci LAN łącznie z urządzeniami aktywnymi wraz z układem zasilania dedykowanego sieci LAN, w oparciu o system okablowania strukturalnego SYSTIMAX w obiekcie KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.10.2008 pod poz. 272615 - 2008
 

Powrót na górę strony