227/Cut/08/MT

Termin składania ofert: 31.10.2008 godz. 09:30

CPV: : 31521320-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa latarek akumulatorowych ładowalnych z nasadką – 600 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.10.2008pod poz. 281765 -2008 

Powrót na górę strony