213/Ckt/08/BP

Termin składania ofert: 07.11.2008 godz 12.00

CPV: 18832000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa obuwia specjalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.10.2008 pod poz. 292771
 

Powrót na górę strony