234/BŁiI/08/AS

Termin składania ofert: 19.11.2008 godz 11:30

CPV: 32428000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.10.2008 pod poz. 240430 - 2008
 

Powrót na górę strony