238/Ctr/08/BB

Termin składania ofert: 12.11.2008 godz 11:30

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 5 sztuk samochodów typu van w policyjnej wersji Ambulans Poczty Specjalnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.03.11.2008 pod poz.241042 - 2008
 

Powrót na górę strony