235/Cir/08/RJ

Termin składania ofert: 26.11.2008 godz 10:30

CPV: 45110000-1, 45231000-5, 45233000-9, 45453000-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Budowa dźwigu towarowo – osobowego w obiekcie biurowym Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.11.2008 pod poz.301319 - 2008
 

Powrót na górę strony