249/Ctr/08/RJ

Termin składania ofert: 21.11.2008 godz 10:30

CPV: 34134000-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa samochodu pomocy drogowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.11.2008 pod poz. 312617 - 2008
 

Powrót na górę strony