251/Cut/08/MT

Termin składania ofert: 24.11.2008 godz 09:30

CPV: 32234000-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 20 kpl. kamer sieciowych szybkoobrotowych wyposażonych w analogowe wyjście wideo

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.11.2008 pod poz.315025 - 2008
 

Powrót na górę strony