256/Ctr/08/SJ

Termin składania ofert: 25.11.2008 gogz 11:30

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 10 sztuk samochodów furgon w wersji bazowej pod zabudowę w policyjną wersję Ambulans Poczty Specjalnej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.11.2008 pod poz. 315467
 

Powrót na górę strony