257/BŁiI/08/MK

Termin składania ofert: 26.11.2008 godz 09:30

CPV: 30213300-8, 30232110-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup stanowisk dostępowych, oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.11.2008 pod poz. 319399 - 2008

Powrót na górę strony