244/Cut/08/BP

Termin składania ofert: 27.11.2008 godz 10:00

CPV: 24965000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa odczynników immunoenzymatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.11.2008 pod poz. 320523
 

Powrót na górę strony