253/Ckt/08/JG

Termin składania ofert: 27.11.2008 godz 10:30

CPV: 18443320 - 5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

zakup: Zadanie 1 – czapka ćwiczebna - 10.350 szt. Zadanie 2 – czapka gabardynow - 3.650 szt

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.18.11.2008 pod poz. 320589 - 2008
 

Powrót na górę strony