243/BłiI/08/MSz

Termin składania ofert: 09.12.2008 godz 09:30

CPV: 45314300-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Budowa w tunelu Metra Warszawskiego kabla optolelkomunikacyjnego typu ZW - NOTKtsd-60J w relacji: stacja metra A20 Słodowiec i stacja metra A21 Stare Bielany zgodnie z projektem wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.19.11.2008 pod poz. 322905-2008
 

Powrót na górę strony