250/BŁiI/08/JG

Termin składania ofert: 28.11.2008 godz 10;30

CPV: 30213100-6, 30213300-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

„Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.20.11.2008 pod poz. 325415-2008
 

Powrót na górę strony