248/BŁiI/08/RJ

Termin składania ofert: 15.12.2008 godz 10:30

CPV: 45314300-4

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie demontażu linii kablowej miedzianej typu TKM 100x4x0,6 w relacji obiekt ul. Rakowiecka 2a – obiekt ul. Olszewska 6 oraz budowa kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 50J w miejsce demontowanej linii miedzianej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.11.2008 pod poz. 326583 - 2008
 

Powrót na górę strony