260/Cir/08/UM

Termin składania ofert: 08.12.2008 godz 11:30

CPV: 71220000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i inwestorskiej zagospodarowania terenu obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 27.11.2008 pod poz. 337713 - 2008
 

 

Powrót na górę strony