255/Cut/08/JM

Termin składania ofert: 09.12.2008 godz. 10:00

CPV: 35331000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa naboi granatnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 28.11.2008 r. pod poz. 340423-2008
 

Powrót na górę strony