263/Ctr/08/BB

Termin składania ofert: 11.12.2008 godz 11:30

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sukcesywna dostawa orginalnych części zamiennych do samochodów do Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej KGP Biura Logistyki Policji w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.03.12.2008 pod poz.347291 - 2008
 

Powrót na górę strony