276/Ctr/08/EMi

Termin składania ofert: 11.12.2008 godz. 10:30

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 2 szt. samochodów osobowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.12.2008 r.  nr 348737-2008
 

 

Powrót na górę strony