278/BŁiI/08/JK

Termin składania ofert:

CPV: 32420000-3, 32412110-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Rozszerzenie Centralnego Węzła Internetowego Policji w zakresie przepływności oraz tunelowania połaczeń realizowanych przez Policję i pozaplicyjne organy ochrony prawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.12.2008 r. nr 259134-2008
 

Powrót na górę strony