270/BŁiI/08/JC

Termin składania ofert: 06.01.2009 godz. 09:30

CPV: 72268000-1, 48440000-4, 48441000-1, 48442000-8, 48443000-5, 72262000-9, 72263000-6, 72265000-0, 72266000-7, 72267000-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w jednostkach organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.12.2008 r.  nr 373847-2008
 

 

Powrót na górę strony