271/BŁiI/08/BB

Termin składania ofert: 02.02.2009 godz. 10:30

CPV: 30213300-8

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Doposażenie Policji, do poziomu komisariatów oraz wybranych posterunków dzielnicowych w sprzęt dostępowy do policyjnych systemów informatycznych oraz doposażenie służb dyżurnych w sprzęt dostępowy do systemów informatycznych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 22.12.2008 r.  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2008/S 251-336056

Powrót na górę strony