283/Cut/08/MT

Termin składania ofert: 16.01.2009 godz. 09:30

CPV: 24496500-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa odczynników immunoenzymatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.12.2008 nr 385259-2008
 

 

Powrót na górę strony