286/BŁiI/08/MSz

Termin składania ofert: 19.01.2009 godz 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup usługi wsparcia oraz dokonywania zmian w oprogramowaniu wyliczającym i ewidencjonującym wynafrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na okres 12 miesięcy


Ogłoszenie o zamówieniu zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.01.2009 r. pod poz 8999 - 2009

Powrót na górę strony