Postępowania poniżej 14 000 euro

Nr referencyjny: 27/BŁiI/08/WOST

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Przedmiot zamówienia: Modernizacja oprogramowania serwera poczty elektronicznej Komendy Głównej Policji, funkcjonującego w sieci I-24/7 na platformie HP-UX v. 11, z obecnie użytkowanego HP OpenMail na Qmail Server

Termin składania ofert: 21.11.2008 godz. 11.00

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony