Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
235/Cir/08/RJ poniżej 5.150.000 euro 45110000-1, 45231000-5, 45233000-9, 45453000-7 Budowa dźwigu towarowo – osobowego w obiekcie biurowym Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie 26.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
239/Ctr/08/MT poniżej 133.000 euro CPV: 34110000-8 Dostawa 2 szt. samochodów osobowych oraz 1 szt. samochodu osobowego kombivan 13.11.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
238/Ctr/08/BB poniżej 133.000 euro 34114000-9 Dostawa 5 sztuk samochodów typu van w policyjnej wersji Ambulans Poczty Specjalnej 12.11.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
234/BŁiI/08/AS poniżej 133.000 euro 32428000-9 Zakup, dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN w KGP/KSP/KWP 19.11.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
213/Ckt/08/BP poniżej 133.000 euro 18832000-0 Dostawa obuwia specjalnego 07.11.2008 godz 12.00 pełna treść ogłoszenia
216/Ckt/08/KD poniżej 133.000 euro 37412242, 18939000-0, 18934000-5, 37412242-7, Zakup sprzętu nurkowego 07.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
231/Ckt/08/TP poniżej 133.000 euro 30191400-8 Dostawa niszczarek 07.11.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/08/EJ poniżej 133.000 euro 30200000-1, 30213100-6 Zakup biurowych komputerów PC i komputerów przenośnych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji 03.11.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
227/Cut/08/MT poniżej 133.000 euro : 31521320-3 Dostawa latarek akumulatorowych ładowalnych z nasadką – 600 szt. 31.10.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
226/Cut/08/MSz poniżej 133.000 euro 50412000-6 Wykonanie usługi serwisowej obejmującej przegląd techniczny, konserwację i kalibrację aparatury wykorzystywanej w Wydziale Biologii CLK KGP i laboratoriach kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji. 31.10.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
210/Cut/08/JC powyżej 133.000 euro 35740000-3 Dostawa 5 kpl. interaktywnych trenażerów strzeleckich. 01.12.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
230/Cir/08/UM poniżej 133.000 euro 71320000 -7, 71323100 -9, 71325000 -2, 71327000 -6 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej certyfikowanej sieci LAN łącznie z urządzeniami aktywnymi wraz z układem zasilania dedykowanego sieci LAN, w oparciu o system okablowania strukturalnego SYSTIMAX w obiekcie KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 31.10.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
201/BŁiI/08/KD poniżej 133.000 euro 30230000 -0 Zakup stanowiska programowo-wspomagającego opracowywanie ekspertyz antroposkopijnych z zakresu identyfikacji osób i zwłok na podstawie zapisów wizualnych oraz progresję i regresję wiekową 22.10.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
198/Cut/08/JC powyżej 133.000 euro 38432200 -4 Zakup 1 zestawu chromatografu HPLC z tandemowym detektorem mas (LC/MS/MS) 18.11.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
181/Cut/08/AS powyżej 133.000 euro 50211200 -9, 34731700 -7, 34741000 -3 Remont i modernizacja śmigłowca Lotnictwa Policji Mi-8T nr rej. SN-41XP 07.11.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
180/BŁiI/08/AS powyżej 133.000 euro 32552310 -3, 31682530 -4 Doposażenie jednostek Policji w centrale telefoniczne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 28.11.2008 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
204/BŁiI/08/MK powyżej 133.000 euro 32428000 -9; 32420000 -3 Uzupełnienie struktury sieci regionalnych na terenie kraju 17.11.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
129/Cut/08/UM poniżej 133.000 euro 50340000 -0 Naprawa 2 systemów obserwacji lotniczej FLIR ULTRA 4000 ze Smigłowców PZL KANIA o nr. rej. SN - 51XP i SN - 52XP 22.10.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
207/Ctr/08/RJ poniżej 133.000 euro 34300000 -0 Sukcesywna dostawa części zamiennych do samochodów marki: Citroen, Fiat, Ford, Honda, Lancia, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo 20.10.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
218/Cut/08/EM poniżej 133.000 euro 18444110-7 Dostawa policyjnych hełmów odłamko- i kuloodpornych. 17.10.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
209/Ckt/08/JG poniżej 133.000 euro 19520000 -7 Etui na legitymację służbową policjanta razem z tasiemką. 20.10.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
211/Cut/08/KD poniżej 133.000 euro 73110000 -6 Badania hełmów kuloodpornych po upływie okresu gwarancji balistycznej oraz badania niezawodnościowe kamizelek kuloodpornych po upływie 5 lat od daty produkcji 20.10.2008 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
208/Ctr/08/JC powyżej 133.000 euro 34110000 -1 Dostawa 4 sztuk samochodów osobowych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji nieoznakowanej 17.11.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/08/BB poniżej 133.000 euro 32330000-5 Dostawa specjalistycznego, pełnofunkcyjnego stanowiska do dekodowania i przetwarzania sygnałów wizyjnych CCTV 17.10.2008 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
212/Cut/08/EM poniżej 133.000 euro 36912000-7 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu „500” 20.10.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BŁiI/08/BP powyżej 133.000 euro 50000000-5 Serwis pogwarancyjny dla cyfrowej sieci teletransmisyjnej POLWAN 19.11.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
193/Cut/08/BB poniżej 133.000 euro 33793000-5 Dostawa materiałów szklanych 15.10.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
206/Ckt/08/JG poniżej 133.000 euro 39132100 -7 Dostawa atestowanych szaf aktowych kl. A i C dla KCIK KGP 14.10.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
200/BŁiI/08/MF poniżej 133.000 euro 32330000 - 5 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji 2 28.10.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
182/Ctr/08/BB powyżej 133.000 euro 34121000 -1 Dostawa 1 sztuki autobusu kategorii M3 klasy III na potrzeby KGP 12.11.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony