Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/Cut/08/EM poniżej 133.000 euro 36912000-7 Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu „500” 18.09.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
157/BŁiI/08/MK poniżej 133.000 euro 30231100 -8, 30231100 -8, 30233000 -1 Zakup stanowisk dostępowych, komputerów przenośnych oraz urządzeń peryferyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych KGP 29.08.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
148/Cmt/08/EMi powyżej 133.000 euro 29631100 -2 Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kompaktowych w ilości 1.713 kpl 25.09.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
131/Cut/08/BB poniżej 133.000 euro 33261000-7 Zakup mikroskopu badawczego monozoom z analizatorem obiektu – 1 zestaw 26.08.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
152/Cut/08/EMi powyżej 133.000 euro 33253000 -8 Dostawa podometru elektronicznego WIN-POD, ksenonowych oświetlaczy kryminalistycznych POLILIGHT PL 500 I PL500 z opcją IR, zestawu oświetlaczy LED Crime-Lite 80S, urządzenia SceneScope RUVIS, systemu Condor Visible Hyper-Spectral Imaging System 22.09.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/08/MK powyżej 133.000 euro 30213300 - 8, 30248200 -1 Organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 3223 sztuk mobilnych terminali noszonych (MTN) przeznaczonych do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji. 22.09.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
120/BŁiI/08/UM powyżej 133.000 euro 30192113-6, 30192113-6, 30192300-4 Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Komendy Głównej Policji 23.10.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BŁiI/08/KD poniżej 133.000 euro 30233171 -0, 30217230 -4, 30231220 -5, 30217100 -4, 30233211 -3, 30231250 -4, 30232120 -1 Dostawa części zamiennych i podzespołów dla KGP 08.09.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
150/Cir/08/RJ poniżej 133.000 euro 45453000-7, 45330000-9 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłącza wodociągowego, studni wodomierzowej, wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w pomieszczeniach wlotu wody dla poszczególnych obiektów zlokalizowanych na terenie KGP przy ul. Taborowej 33b i 33c w Warszawie 12.09.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/Cut/08/MSz poniżej 133.000 euro 33260000-0 Zakup mikrotwardościomierza cyfrowego oraz prasy do inkludowania ,,na gorąco” próbek materiałograficznych 18.08.2008 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
110/BŁiI/08/MK powyżej 133.000 euro 30213300-8, 30248200-1 Organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 3223 sztuk mobilnych terminali noszonych (MTN) przeznaczonych do pracy w części jawnej systemów informatycznych Policji pełna treść ogłoszenia
143/Cir/08/UM powyżej 133.000 euro 45261910-6, 45315100-9 Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Głównej Policji - Hala OT-2 przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie 26.08.2008 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
144/Cir/08/BB poniżej 133.000 euro 45261910-6 , 45315100-9 Remont pokrycia dachowego budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie 22.08.2008 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
139/BŁiI/08/EJ powyżej 133.000 euro 32428000-9; 32420000-3 Uzupełnienie struktury sieci regionalnych na terenie kraju 10.09.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
153/Cir/08/RJ powyżej 133.000 euro 45453000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45331000-6, 45312200-9, 32520000-4, 32320000-2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku B położonego na terenie obiektu KGP przy ul. Taborowej 33b w Warszawie 21.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cir/08/RJ poniżej 133.000 euro 45453000-7, 45330000-9 Wykonanie wymiany przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 7 29.08.2008 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
140/Cut/08/TP poniżej 133.000 euro CPV: 29631399-4 Zakup strzelb gładkolufowych na potrzeby OPP KWP 08.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
130/Cut/08/MK powyżej 133.000 euro CPV: 24494000-3 Zakup odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych stanowiących materiały uzupełniające do zestawów walizkowych NARKO- 2 02.09.2008 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
128/Ckt/08/MAK poniżej 133.000 euro 18223200 - 0 Kurtki z ukrytym napisem POLICJA 12.08.2008 godz 08:30 pełna treść ogłoszenia
127/Ckt/08/MAK poniżej 133.000 euro 24400000 - 8 Wyposażenie specjalne paramedyczne 30.07.2008 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cut/08/JC powyżej 133.000 euro 31641200-3 Dostawa 5 kpl. interaktywnych trenażerów strzeleckich 27.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
121/Cut/08/TP powyżej 133.000 euro 18133300-3 Zakup policyjnego hełmu odłamko- i kuloodpornego 27.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
105/Cut/08/AS powyżej 133.000 euro 24496500 Dostawa odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w ramach zamówienia scentralizowanego 09.09.2008 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
123/Cut/08/MT powyżej 133.000 euro 23111100-9 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 do śmigłowców i autocystern Zamawiającego 25.08.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
132/Cut/08/AP powyżej 133.000 euro 50211300-0, 35351000-9, 35342000-3 Remont i modernizacja śmigłowca Lotnictwa Policji Mi-8T nr rej. SN-41XP 26.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
112/Ckt/08/TP powyżej 133.000 euro 33253220-6 Dostawa chromatografu cieczowego z tandemowym detektorem mas (LC/MS/MS) – 1 zestaw 22.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
115/Cut/08/MT poniżej 133.000 euro 32234000-2, 32351100-9, 32333100-7 Zakup camcorderów video – kamwidów miniaturowych, kamer sieciowych szybkoobrotowych, serwerów sieciowych, megapixelowych kamer sieciowych, cyfrowych rejestratorów wielokanałowych 25.07.2008 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
100/Cut/08/TP powyżej 133.000 euro 30232520-5 Zakup i instalacja urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz ich integracja z modernizowanymi klasycznymi stanowiskami do fotografii sygnalitycznej 20.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
136/Ctr/08/RJ poniżej 133.000 euro 34114200 - 1 Dostawa jednego samochodu osobowego terenowego wersji „AWGŁ/RO-UN” 21.07.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Cut/08/RJ powyżej 133.000 euro 24640000-2, 21121300-0 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych na potrzeby Laboratoriów Kryminalistycznych KWP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. 13.08.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony