Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 35331300-3 Dostawa granatów jedno-hukowo-błyskowych niemieckiej firmy NICO w ilości 1.517 szt. 14.12.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 50330000-7 Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD-110 10.12.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
161/BŁiI/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 32420000-3 Zakup komponentów sieciowych i stacji dostępowych dla Narodowej Jednostki Europolu 08.12.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/09/AL/FZ poniżej 133.000 euro 30233300-4 Zakup 12 000 szt. czytników kart mikroprocesorowych na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek Policji 30.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
155/BŁiI/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 30121000-3 Zakup 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla pionu ruchu drogowego KSP/KWP 02.12.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
143/Cut/09/EJ/FZ poniżej 133.000 euro 35200000-6 Zakup 566 szt. policyjnych tarcz ochronnych 20.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
144/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 18444110-7 Dostawa 400 szt. hełmów kuloodpornych typu MICH 19.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
141/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań niezawodnościowych kamizelek i hełmów kuloodpornych oraz ubrań podchodzeniowych 17.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
142/Cut/09/MSz/FZ poniżej 133.000 euro 39230000-3 Dostawa policyjnych pałek szturmowych w ilości 3.400 szt. oraz pałek wielofunkcyjnych TONFA wraz z uchwytem w ilości 3.500 szt. 12.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
138/Cut/09/JC/FZ powyżej 133.000 euro 09131000-7 Zakup paliwa F-34 do turbinowych silników lotniczych w latach 2009-2010 10.12.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
135/BŁiI/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 32428000-9 Zakup i instalacja urządzeń aktywnych sieci (router’ów) w jednostkach terenowych Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego kart rozszerzeń 06.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
136/BŁiI/09/TP/FZ powyżej 133.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu Bezpieczny Tryb Uwierzytelniania Użytkowników (BTUU) 21.12.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
131/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 50412000-6 Usługi serwisowe obejmujące przegląd techniczny, konserwację i kalibrację: aparatury firmy Applied Biosystems i pipet firmy Eppendorf 26.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
119/Ctr/09/MK/FA poniżej 133.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 sztuk patrolowych łodzi motorowych hybrydowych kategorii R-2 26.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
134/Ctr/09/RJ/FZ poniżej 133.000 euro 09132100-4, 09134100-8 Dostawa paliw płynnych dla Komendy Głównej Policji 22.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
127/BŁiI/09/AO/FZ poniżej 133.000 euro 30237000-9 Dostawa części zamiennych, podzespołów oraz akcesoriów komputerowych dla Komendy Głównej Policji 20.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
126/BŁiI/09/MSz/FZ poniżej 133.000 euro 30121000-3 Zakup 100 szt. mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych dla pionu ruchu drogowego KSP/KWP 19.10.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
129/BŁiI/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 30100000-0 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego 12.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
128/BŁiI/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 21125610-4, 30125000-1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń telekopiowych 12.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Cut/09/EJ powyżej 133.000 euro 35321100-1 Dostawa 9 mm pistoletów samopowtarzalnych w ilości 14.996 kpl. 17.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
117/Cut/09/PC/FZ poniżej 133.000 euro 35310000-0 Zakup policyjnych tarcz ochronnych w ilości 607 sztuk 12.10.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
122/Cir/09/RJ/FZ poniżej 5.150.000 euro 45000000-7, 45330000-9, 45300000-0, 45350000-5, 45351000-2, 45400000-1, 45420000-7, 45421146-9, 45422000-1, 45430000-0, 45432000-4, 45432111-5 Wykonanie wyposażenia technologicznego pracowni balistycznej oraz robót budowlanych wykończeniowych w obiekcie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w Warszawie Al. Ujazdowskie 7 20.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
113/Ckt/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 18810000-0 Dostawa 2.780 par trzewików skoczka 05.10.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
107/BŁiI/09/PZ/FZ poniżej 133.000 euro 30191400-8 Zakup sprzętu do niszczenia struktury danych z dysków twardych i innych nośników magnetycznych oraz ich fizycznego niszczenia 02.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
116/Ckt/09/JC/FZ powyżej 133.000 euro 18223200-0 Zakup 2.780 kpl. kurtek ćwiczebnych z podpinką i kamizelką 03.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
115/Ckt/09/AO/FZ poniżej 133.000 euro 35811200-4 Dostawa 2.780 kpl. mundurów ćwiczebnych 02.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
111/Ckt/09/MSz/FZ poniżej 133.000 euro 35812200-1 Dostawa 500 kpl. kombinezonów AT 21.10.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
223/Ckt/08/EM powyżej 133.000 euro 18235000 Dostawa półgolfów służbowych 16.01.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
222/Ckt/08/EM powyżej 133.000 euro 18333000 Dostawa koszulek polo z krótkim rękawem 12.01.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
219/Ckt/08/RJ powyżej 133.000 euro 18317000-4 Dostawa skarpet 24.12.2008 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony