12/Ckt/09/UM

Termin składania ofert: 03.02.2009 godz 09:30

CPV: 15981000-8

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sukcesywne dostawy wody mineralnej i źródlanej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.26.01.2009 pod poz. 9162-2009
 

Powrót na górę strony