7/Ckt/09/BB

Termin składania ofert: 06.02.2009 godz 10:30

CPV: 30197644

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.28.01.2009 pod poz. 10804 - 2009
 

Powrót na górę strony