21/BŁiI/09/MSz

Termin składania ofert: 17.02.2009 godz 09:30

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup usługi wsparcia oraz dokonywania zmian w oprogramowaniu wyliczającym i ewidencjonującym wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.02.2009 r. pod poz 20420-2009

Powrót na górę strony