1/Cut/09/SJ

Termin składania ofert: 27.02.2009 godz. 10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 46 zestawów siatek do zatrzymywania pojazdów typu VAD (Vehicle Arrest Device)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 13.02.2009 r.  nr 27622-2009
 

Powrót na górę strony