5/BŁiI/09/EJ

Termin składania ofert: 02.04.2009 godz. 09:30

CPV: 30200000-1, 30233000-1, 4800000-8

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, analizy i archiwizacji danych z tachografów i kart kierowców, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie asysty technicznej


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 20.02.2009 r.i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/S 37 - 054021

Powrót na górę strony