23/Cut/09/AS/FA

Termin składania ofert: 18.03.2009 godz 11:30

CPV: 315000000-1, 31521330-6, 34223000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - " Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.25.02.2009 nr pod poz. 40672-2009
 

 

Powrót na górę strony