18/Ctr/09/MK

Termin składania ofert: 11.05.2009 godz 10:30

CPV: 34000000, 34114200

Wartość zamówienia: powyżej 133.000 euro

Dostawa 35 sztuk samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach wyposażonych w mobilny terminal dostępowy do baz danych w ramach projektu - "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 25.02.2009  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2009/s 39-056867

Powrót na górę strony