25/Cut/09/JC

Termin składania ofert: 12.03.2009 godz 09:30

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 do śmigłowców i autocystern Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.03.03.2009 pod poz. 48168-2009
 

Powrót na górę strony