43/Cut/09/UM/FZ

Termin składania ofert: 20.04.2009 godz 10:30

CPV: 24320000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa mieszanki pieprzowej (OC Oleoresin Capsicum) do armatek wodnych w ilości 500 L.

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.08.04.2009 pod poz. 96874 2009

Powrót na górę strony