38/Ckt/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 20.04.2009 godz 10:30

CPV: 22000000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa druków ścisłego zarachowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.04.2009 pod poz. 101398 - 2009

Powrót na górę strony